Thông tin báo chí

Thông tin báo chí nói về Panel Chống Cháy Phương Nam

[Phuong Nams] Phú Tân bàn giao nhà cho gia đình chính sách và hộ nghèo.

2020-03-05T13:24:25+07:00

PHÚ TÂN BÀN GIAO NHÀ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ HỘ NGHÈO. Ngày 2-8, UBND xã Phú Long (Phú Tân) phối hợp Công ty TNHH Cách âm Cách nhiệt Phương Nam (TP Hồ Chí Minh) tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn

[Phuong Nams] Phú Tân bàn giao nhà cho gia đình chính sách và hộ nghèo.2020-03-05T13:24:25+07:00
Go to Top